Οι ομάδες του μέλους

  • Λογότυπο της ομάδας του Base metal prices mixed after G7 trade tensions 1
    τελευταία ενέργεια πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες

    BEIJING, June 11 (Reuters) – Base metal prices were mixed in early trade on Monday as positive sentiment over strong import data in China, the world’s biggest metals consumer, was tempered by renewed fears of a […]

    Δημόσια ομάδα